AppleWikipedie:Jak vytvořit článek

Z AppleWikipedia
Verze z 2. 5. 2014, 16:23, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Admin přesunul stránku AW:Jak vytvořit článek na AppleWikipedie:Jak vytvořit článek bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
AppleWikipedia: Každý může být autorem článku!
Napište název:
a klikněte na „Vytvořit článek“

Článek je stránka AppleWikipedie, která obsahuje text o některém z encyklopedických hesel. Za článek se nepovažují pomocné texty a vysvětlivky, jak AppleWikipedie funguje.

Pokud chcete spolupracovat na tvorbě AppleWikipedie, můžete buď napsat nový článek anebo editovat článek již existující. Tato strana se věnuje tomu jak zakládat nové články, pokud hledáte radu pro všeobecnou editaci existujících stran, můžete se podívat na: AppleWikipedie:Jak editovat stránku

Založení nového článku

Článek ve AppleWikipedii můžete jednoduše vytvořit dvěma způsoby:

  1. Kliknutím na červený odkaz, nebo
  2. Po zadání názvu článku do rámečku hledání vlevo a stisknutí tlačítka Jít na se (pokud daný článek již neexistuje) zobrazí stránka s tučným textem „Vytvořte stránku“ a červeným odkazem s názvem stránky.

» Po kliknutí na červeně zbarvený odkaz se objeví dosud prázdná stránka s editačním oknem, do kterého můžete vepsat (nebo vložit předem připravený) text o tématu. Důležitá poznámka: nikdy nevkládejte cizí díla bez souhlasu držitele autorských práv!.

Potom vlevo pod oknem kliknete na Uložit změny, okno se uzavře a článek bude uložen do AppleWikipedie. Ještě předtím se ale raději přesvědčte, jak bude článek vypadat a zda jste v něm nenechali nějaké chyby, pomocí tlačítka Ukázat náhled.

» Pokud námět, který chcete zpracovat, v encyklopedii dosud není připraven (jinde na něj není červený odkaz), musíte si ho nejdříve vytvořit. To se provádí následovně: nejdříve si najdete stránku, do které vaše téma logicky patří (např. článek o Evropě patří na stránku Zeměpis). Klikněte na odkaz editovat a celá stránka se vám objeví opět v okně, do kterého lze psát. Na vhodné místo přidáte slovo Evropa uzavřené do dvojitých hranatých závorek:

[[Evropa]]

a kliknete na Uložit změny. Okno se uzavře a na stránce se objeví odkaz Evropa zbarvený červeně. Dále můžete postupovat jako v předchozím případě.

» Tip pro pokročilé: V adresním řádku prohlížeče napište http://applewikipedia.org/wiki/Téma, kde Téma je jméno článku, který chcete založit. Objeví se prázdná stránka dosud neexistujícího článku. Klikněte na editovat a můžete rovnou psát.

» Než článek založíte, zamyslete se, zda téma článku je obecně významné, zejména chcete-li psát sami o sobě nebo jakékoliv téma propagovat. Jinak hrozí, že článek bude navržen na smazání nebo rovnou smazán.

Pojmenování článku

Jméno článku by mělo být takové, jaké by čtenář encyklopedie nejspíše čekal. U obecných témat tedy nejběžnější označení používané v českém jazyce. Například správný název hesla o chemii je Chemie a ne Lučba, protože to je méně běžné pojmenování.

Druhým pravidlem je upřednostnění jednotného čísla. Používejte jednotné číslo, kromě případů, kdy v běžném použití výrazně převažuje množné číslo.

Doporučení pro psaní článku

Nejdůležitější doporučení zní: Editujte s odvahou!. Nebojte se, že něco pokazíte, že nepíšete pravopisně správně, neznáte technické příkazy wiki a podobně. AppleWikipedie spoléhá na spolupráci mnoha lidí, a pokud uděláte nějaké chyby, někdo jiný je nejspíš opraví. Je lepší napsat článek s chybami než nenapsat článek vůbec. To je velkou předností wiki, chyby může opravovat každý. Naopak pokud uvidíte chybu, nebojte se, že „zasahujete“ do něčí práce. Nestěžujte si v diskusi, klikněte na odkaz editace a chybu rovnou opravte.

Další doporučení zmíněná na této stránce jsou oproti principu „Odvážně editujte!“ méně důležitá, ale popisují, jak by měl dobrý článek v encyklopedii vypadat. Nemusíte se obávat, že je náhodou porušíte, ale je lepší je znát a dodržovat.

Článek by měl mít charakter encyklopedického hesla. Tedy ne např. osobní dojmy z dovolené, ale třeba faktické údaje o počtu obyvatel navštíveného města, historii, památkách apod. Při delších textech je lépe pro některé náměty zvolit samostatný článek (např. v článku o Praze zpracovat samostatně chrám sv. Víta, Václavské náměstí apod.)

    Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se slijí do jednoho.

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 – po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, nebo přidržením klávesy Shift a stiskem klávesy nad Entrem; další způsob psaní nestandardních znaků je pomocí pravého, tzv. „grafického“ Altu, viz dále).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, použijte dva apostrofy.

''kurzívou''

Slova, která mají nebo by měla mít v encyklopedii svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. (Levá hranatá závorka [ má kód 91 ['pravý Alt' + F], pravá hranatá závorka ] má kód 93 ['pravý Alt' + G]).

[[Evropa]]
Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napište slovo nejdříve v základním tvaru a po svislé čárce (kód 124 nebo 'pravý Alt' + W nebo levý shift a první tlačítko zprava od něj) ve tvaru skloňovaném, např.:
[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak po kliknutí na toto slovo se dostanete na heslo v základním tvaru (Evropa).

Po ukončení úpravy článku je velmi vhodné zapsat krátký souhrn provedených změn do políčka Shrnutí editace, které najdete pod hlavním oknem, ve kterém upravujete text článku. Shrnutí jsou užitečná pro ostatní přispěvatele AppleWikipedie, kteří sledují, co se na stránkách v jejich oblasti zájmu děje.

Podrobný popis značkovacího jazyka, který AppleWikipedie používá, naleznete v hesle Jak editovat stránku.

Základní doporučení o typografickém zpracování článku (co napsat do úvodního odstavce, jak rozčlenit delší článek apod.) najdete v hesle Vzhled a styl.

Související

Seznam pravidel a doporučení