AppleWikipedie:Žádost o komentář

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české AppleWikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod jabloní (pravidla).


Šablona:Řešení sporů
Zkratka:
První přesměrování neexistuje!Druhé přesměrování neexistuje!

Tato stránka je součástí procesu řešení sporů ve AppleWikipedii. Předtím než sem žádost napíšete, přečtěte si, prosím, popis postupu. Pokud vaše žádost nebude splňovat veškeré formální náležitosti, bude některým ze správců automaticky vymazána a na její obsah nebude brán žádný zřetel. Na staré případy se můžete podívat do archivu.

Stručný návod
 1. Na tuto stránku vložte [[/Problém který chcete řešit|Problém který chcete řešit]] a uložte stránku
 2. Po uložení se zde objeví červený odkaz Problém který chcete řešit, klikněte na něj
 3. Napište zdůvodnění (užijte strukturu na příkladu /Wikipedista:Zlobivý) a výsledek uložte.
 4. Odkaz vložte i na Portál AppleWikipedie.

Žádost o komentář slouží jako místo, kde mají wikipedisté možnost explicitně požádat komunitu AppleWikipedie o vyjádření k existujícímu sporu o článek, sporu na diskusních stránkách nebo k chování wikipedisty.

Žádosti přidávejte do seznamu na stránce Žádost o komentář. Zde v seznamu žádostí neuvádějte žádné argumenty a přidané položky nepodepisujte.

Typy žádostí o komentář[editovat]

Obsah článků[editovat]

Každý může navštívit uvedené články a snažit se pomoci dosáhnout shody, pomoci s formulováním NPOV vyjádření, přispět nezaujatým pohledem a podobně.

Žádost by měla obsahovat odkaz na relevantní diskusní stránku a stručné neutrální vyjádření, o co se spor vede.

Chování wikipedistů[editovat]

Tato sekce slouží k diskusi o chování uživatelů, kteří údajně porušili pravidla a doporučení AppleWikipedie. Širší komunita wikipedistů tak má prostor, aby se vyjádřila k nějakému chování, případně mohou wikipedisté navrhovat, jak chování zlepšit. Předpokládá se, že pokud komunita zřetelně vyjádří, že je něco nepřijatelné, uživatel takové chování nebude opakovat.

Pro přidání žádosti o komentář prosím dodržujte tento postup:

 • Žádost o komentář je už dosti vážným krokem v řešení sporů. Přidat sem žádost o komentář je přijatelné, jen pokud se alespoň dva wikipedisté prokazatelně pokusili řešit stejnou záležitost dohodou nebo domluvou na uživatelově stránce nebo diskusních stránkách. Pokus o domluvu se musí týkat stejného typu jednání.
 • Ke každé žádosti se zřídí subsekce v této sekci. Ta má (povinně) tuto strukturu
  • Musí začínat stručným, maximálně neutrálním popisem údajně závadného chování.
  • Dále je vhodné zařadit konkrétní příklady (formou linků do historie rozdílů, diskusní stránky a podobně).
  • Dále musí následovat odkazy na pokus o domluvu.
  • Následuje sekce, kde mohou uživatelé podepsat, že s výše uvedenou formulací problému souhlasí.
  • Následuje sekce, kde má prostor pro vyjádření komentovaný uživatel.
  • Následuje obecná diskuse.
  • Pokud to povaha problému umožňuje, může následovat návrh řešení. Návrh mohou podepsat Wikipedisté, kteří s ním souhlasí.

Příklad na ukázku:

Jiné[editovat]

Je-li předmětem žádosti o komentář jiný věcný spor, je struktura žádosti obdobná s tím, že se nevytváří sekce pro stanovisko „komentovaného uživatele“, ale sekce pro jednotlivé názory a návrhy ve sporu.

Staré žádosti[editovat]

Staré žádosti naleznete v archivu. Případně v nich můžete plnotextově vyhledávat:


Seznam řešených žádostí[editovat]

Přehled otevřených Žádostí o komentář podle poslední editace

Obsah stránek[editovat]

Chování wikipedistů[editovat]

Ostatní[editovat]