Biometrický snímač

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání

Biometrický snímač slouží k autentizaci nebo identifikaci majitele zařízení. U člověka lze použít metody jako geometrie ruky, obraz krevního řečiště, oční sítnice, duhovka, 3D sken obličeje, DNA, dynamika stisku kláves, charakteristika hlasu, charakteristika písma, nebo nejčastěji otisk prstu. Je použit v iPhonu 5c, 6, 6Plus a iPadu.

První otisky prstů První vědci, co začali studovat papilární linie (Daktyloskopie), se objevovali už před rokem 1840. Mezi nimi byl také Jan Evangelista Purkyně. Prvního praktického použití se dostalo v roce 1877 v Indii pro potvrzování oficiálních dokumentů.


Metody snímání otisků prstů[editovat]

Kapacitní biometrické snímače[editovat]

Funguje na rozdílu kapacity mezi deskou a prstem (jiná kapacita bude na hřebínkách a v prohlubních bříška prstu)

Prst se přiloží na citlivou plochu osazenou mnoha elektrodami. Ty převedou kapacitně otisk prstu na digitální obraz, který se dál zpracovává

Výhody: malý rozměr, jednoduchý princip funkčnosti, vysoká kvalita.

Nevýhody: doba životnosti je krátká, asi 3 roky, pak přestává být měřidlo přesné. Použit u iPhonu 5s, 6

Optoelektronické biometrické snímače[editovat]

Funguje na rozdílu odrazu světla (jinak světlo odrazí hřebínky a prohlubně bříška prstu)

Prst se přiloží na snímač. Obraz otisku se přenese na maticový CCD detektor, následně je digitalizován a dále předán pro zpracování.

Výhody: vysoká kvalita, odolnost proti statickým výbojům a minimální vliv okolního prostředí.

Nevýhody: znečištění nebo poškození prstu může způsobit špatné vykreslení prstu. Dále pak otisk, který se aktuálně vytváří, může při snímání zachytit předchozí stopu otisku. Celkově mají optoelektronická zařízení větší rozměry, což je limitujícím faktorem pro implementaci do malých a přenosných zařízení.

Elektroluminiscenční biometrické snímače[editovat]

Pracuje na velikosti světla dopadajícího na fotodiody. Ve snímači je nejduležitější světloeliminující vrstva.

Prst přiložíme na snímač, hřebínky bříška prstu nám stlačí světlo eliminující vrstvu která na těch místech nepropustí na fotodiody žádné světlo. V prohlubních bříška prstu naopak tato fólie světlo propustí a tak se vytvoří obraz prstu.

Výhody: terminály mají miniaturní rozměry a nabízejí velmi dobrý poměr poskytovaného rozlišení k prodejní ceně. Terminály dovedou číst při srovnatelné kvalitě i extrémně suché otisky.

Nevýhody: jsou dány konstrukčním řešením: menší odolnost proti mechanickému poškození, náchylnost proti znečištění prachem či vodou.