AppleWikipedie:Váš první článek

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Zkratka:
První přesměrování neexistuje!

Vítejte ve AppleWikipedii! Tato stránka by Vám měla sdělit několik důležitých informací, které byste měli vědět ještě před tím, než začnete vytvářet svůj první encyklopedický článek:

 1. Buďte odvážní.
 2. Nevyrábějte stránky o sobě, reklamu nebo soukromé eseje.
 3. Dávejte si pozor na kopírování cizích děl, kontroverzní texty a extrémně krátké články.

Buďte odvážní

 • Chceme, aby nováčci psali do AppleWikipedie nové články. Nebojte se, že budete dělat chyby; chyby se dají opravit. Pokud si svým článkem nejste jisti, nemusíte mít strach. Vězte, že váš článek bude upravován, a pokud by si snad ostatní wikipedisté mysleli, že článek zásadním způsobem porušuje pravidla, může být dokonce smazán. Ale wikipedisté raději upravují a vylepšují články a jen zřídka je mažou, takže se nestyďte a připojte se k tvorbě Otevřené encyklopedie.

Nevyrábějte prosím

 • Stránky o sobě – pokud jste tak důležitá osobnost, že si článek v encyklopedii zasloužíte, někdo jiný ho určitě vytvoří. Vytvoření encyklopedické stránky o kamarádech se může zdát jako hezké překvapení či vtipný žert, ale podobné články budou téměř určitě smazány. (Tento bod se netýká Vaší uživatelské stránky, na kterou má každý registrovaný wikipedista nárok.)
 • Reklamní stránky – nepokoušejte se propagovat svůj produkt či podnikání. Vkládejte externí odkazy na komerční stránky, jen pokud by i cizí čtenář měl dojem, že do článku patří. Do encyklopedie jistě patří články o důležitých firmách jako Apple či Pixar, ale pokud píšete článek o nějakém výrobku či firmě, musíte ho psát z nezaujatého pohledu.
 • Osobní eseje a původní výzkum – AppleWikipedie se snaží mapovat existující lidské vědění, neslouží jako fórum pro publikaci nového výzkumu. Nevyrábějte články, které představují Vaše originální teorie, názory či myšlenky.
 • Články obsahující pouze externí odkaz – články by měly mít nějaký obsah a ne pouze odkazovat na jiný server.

Na co si dát pozor

 • Kopírování cizí práce – neporušujte autorská práva. Cizí práci můžete kopírovat pouze pokud jste si jisti, že je to volné dílo, ale i u takového díla byste měli uvést zdroj. Uvědomte si však, že drtivá většina webových stránek nejsou volná díla. Pokud použijete cizí práci s tím, že věříte, že se jedná o volné dílo, napište, odkud pochází a na diskusní stránce popište důvody, proč věříte, že je to volné dílo (např. „Bylo publikováno v roce 1895…“). Pokud zákonným způsobem (např. citací) využíváte cizí chráněné dílo, zdůvodněte to na diskusní stránce.
 • Kontroverzní a zaujaté texty – netvořte články, které obhajují jeden konkrétní úhel pohledu na politiku, náboženství nebo cokoli jiného. Před tím, než se budete zabývat články na podobná témata, byste měli pochopit pravidlo neutrálního hlediska.
 • Extrémně krátké články – pokuste se místo jedné věty, která pouze definuje daný pojem, napsat alespoň stručný odstavec, který o tématu něco říká. Krátké články (nazývané „ohryzky“) jsou vítány, ale měly by být takové, aby umožňovaly dalším wikipedistům téma rozšiřovat. Pokud nemáte dostatek materiálu k tomu, abyste napsali rozumný ohryzek, možná byste ani neměli zakládat článek.

Jak tedy nejlépe začít

Každý má chuť pochlubit se „vlastním“ článkem. Takový článek však ve AppleWikipedii neexistuje – autorem jste, ať již článek založíte nebo doplníte. Ale pokud začnete hned od počátku se zakládáním nových článků, což nedoporučujeme, zvolíte si tu obtížnější cestu. A navíc to může vést k tomu, že řada Vašich kolegů bude mít s takovýmito články spoustu další práce.

Pokuste se napřed rozšiřovat a vylepšovat jiné články, zejména pak krátké ohryzky. Tím nejen velmi pomůžete AppleWikipedii, ale navíc se naučíte editovat, formátovat a přisvojíte si encyklopedistický styl. Po několika takových zkušenostech pak už jistě budete schopni založit nový, již velmi dobrý článek.

Přeložení článku

Článek můžete také vytvořit překladem z jiných jazyků AppleWikipedie. Pokud to uděláte, nezapomeňte to do shrnutí editace uvést (např. „překlad z německé AppleWikipedie“, „překlad enwiki“) a do článku vložit šablonu {{Překlad}}.
Pokud chcete naši AppleWikipedii obohatit překladem o tématu, které se nás týká, pro inspiraci se podívejte na stránku Cizojazyčné články o Česku bez českého interwiki.

Drobné rady

 • Články pište z neutrálního hlediska, nestranně, bez subjektivního odsuzování nebo obdivu.
 • Nepoužívejte cizí články, na které se vztahuje copyright. Mohli byste tím projekt české encyklopedie poškodit. Pokud čerpáte z literatury, ze získaných informací formulujte vlastní text.
 • Články musí mít encyklopedický charakter, objektivní, informativní. Nemá to být osobní vyznání, reklamy, vyprávění.
 • Doporučuje se v prvním odstavci uvést základní stručné informace charakterizující příslušné téma, a teprve v dalších odstavcích rozvádět podrobnosti, přehledy, odkazy.
 • Články by neměly být zbytečně dlouhé. Pokud popisujete např. pamětihodnosti města, je vhodné každé památce věnovat samostatný článek a v článku o městě udělat jen odkazy.
 • Stručný článek na určité téma je lepší než žádný článek. Obvykle ostatní spolupracovníci dodají další informace.
 • Pište o všech námětech, které v encyklopediích bývají a které spadají do oblasti Vašich zájmů.

Související články