AppleWikipedie:Rozcestníky

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české AppleWikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod jabloní (pravidla).


Vzhled a styl AppleWikipedie
Zkratka:
První přesměrování neexistuje!

Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název. Např. liška je jak šelma, tak houba. Rozcestníky mají dva typy názvů stránky:

  1. název (rozcestník)
  2. název

Názvy článků, které rozcestník zahrnuje, se obvykle doplňují rozlišovačem, tedy upřesňujícím dodatkem v závorce na konci názvu, nebo se odliší jinak, je-li to vhodnější (např. Hrad Kost místo Kost nebo Kost (hrad)). Vizte též AppleWikipedie:Název článku. V rozcestníku by měly rozlišované články být uvedeny celým názvem včetně rozlišovače (tedy bez použití tzv. pipe-tricku se svislítkem) – další odkazy, obsažené ve vysvětlujícím popisku, by již měly být použity běžným způsobem.

Typy rozcestníků

Pokud má název článku jeden nejběžnější význam a další méně běžné, bude pod názvem článek v běžném významu a pro rozcestník se použije tvar Název (rozcestník), například Praha a Praha (rozcestník). Pokud žádný z významů nepřevládá, umístí se rozcestník přímo pod název (bez „(rozcestník)“), např. zámek nebo granát.

První typ – asymetrický, s „(rozcestník)“ v názvu

Rozcestník, jehož název končí „(rozcestník)“, se vytváří zejména tehdy, je-li jeden z významů slova výrazně běžnější než jiné významy nebo druhý význam. Tento typ rozcestníku je preferovaný; pokud však není srovnání jednoznačné, je nutno použít rozcestník druhého typu.

Článek o tomto primárním významu je třeba umístit pod základní nerozlišený název (např. Fotbal), na začátek tohoto článku umístit šablonu {{Různé významy}} (viz návod k jejímu použití) a vytvořit rozcestník s názvem doplněným o (rozcestník) (např. Fotbal (rozcestník)). Tím je zaručeno, že rozcestník s (rozcestník) v názvu je přístupný z příslušné primární stránky a nestane se z něj tak sirotčí stránka.

Pokud vedle dominantního významu je pouze jeden další význam, rozcestník se nevytváří a v šabloně {{Různé významy}} se uvede přímo odkaz na druhý význam.

Stránka se základní podobou názvu bez rozlišení v závorce by se měla používat pro:

  1. výrazně častější význam: Euro jako měna vs. ostatní významy
  2. obecninu: Ucho v. Ucho (film)

Pokud dominantní význam je přesměrován na jiný název (například Velká Británie na Spojené království), je vhodné toto přesměrování změnit na rozcestník. Jde-li o mimořádně výrazný dominantní význam, umisťuje se šablona {{Různé významy}} až na článek, na nějž přesměrování směřuje. Takové řešení by mělo být prodiskutováno a šablona by měla být ve zdrojovém textu i na diskusní stránce doplněna vysvětlením, aby ji někdo omylem neodstranil jako nepatřičnou.

Upozornění na jiné významy u asymetrického typu

V případě asymetrického rozlišování patří na začátek hesla o primárním významu (s názvem bez rozlišovače) upozornění na existenci rozcestníku nebo na existenci druhého článku s druhým, méně důležitým významem téhož termínu. K tomu slouží šablona {{Různé významy}}, která se vkládá na úplný začátek článku (tj. před jeho úvodní odstavec). Pomocí parametrů tento, druhý, rozlišovač a stránka nebo vynechání některých z nich lze šablonu využívat v různých typech případů. Do článků s rozlišovačem se tato šablona nevkládá.

Odkazy na rozcestník s rozlišovačem

Kromě výše zmíněné šablony by na tento typ rozcestníku neměl vést žádný jiný odkaz. Z ostatních článků by se mělo odkazovat vždy přímo na konkrétní význam, o nějž v daném případě jde. Pokud vás nějaký odkaz dovede na rozcestník, můžete AppleWikipedii pomoci tím, že odkaz na původní stránce opravíte tak, aby vedl rovnou na správný článek.

Druhý typ – symetrický, s jednoduchým názvem

Rozcestníky s jednoduchým názvem se používají pouze v případech, není-li žádný z významů výrazně dominantní oproti druhému významu nebo ostatním významům nebo je-li dominantní význam přesměrován na jiné označení.

Články, které by měly stejné názvy, se rozliší specifikací v závorce, takzvaným rozlišovačem, např. Účinnost (fyzika) a Účinnost (právo), a základní název bez závorky se použije pro rozcestník s odkazy na jednotlivé významy, např. Účinnost. Tento způsob není preferovaný. Takovéto symetrické rozcestníky se často užívají pro sídla stejného jména (například Albrechtice).

Upozornění na jiné významy u symetrického typu

V případě použití rozcestníku bez rozlišovače se šablona {{Různé významy}} do článků s rozlišovačem nevkládá.

Odkazy na rozcestník bez rozlišovače

Na rozcestník bez rozlišovače by zpravidla neměl vést žádný odkaz, avšak obvykle se takové odkazy průběžně objevují a je třeba je opravovat na odkazy s příslušnými rozlišovači. Výjimkou může být odkaz z podobného rozcestníku (BedřichovBedřichovice), případně odkaz ve smyslu po tomto předmětu bylo pojmenováno... (např. Jan -> Janov, Jankov...)

Vzhled a styl

Rozcestníky by měly dodržovat jednotný vzhled a styl podle následujícího příkladu:

Slovo '''Merkur''' má několik významů.
* [[Merkur (planeta)]] – první planeta [[Sluneční soustava|Sluneční soustavy]],
* [[Merkur (bůh)]] – bůh obchodu v [[římská mytologie|římské mytologii]],
* [[Merkur (stavebnice)]] – česká mechanická stavebnice.

{{Rozcestník}}

(Výsledek lze spatřit v rozcestníku Merkur.)

Rozcestník začíná úvodní větou, ve které je rozlišovaný termín uveden tučně; věta nemusí znít přesně jako v tomto příkladu, záleží na kontextu. Jednotlivé významy jsou uvedeny jako položky seznamu s odrážkami. Každá položka začíná odkazem na konkrétní článek, který je uveden celým jménem (včetně rozlišující závorky), a velmi stručně popisuje příslušný význam. V zájmu přehlednosti by v popisu mělo být dalších odkazů na obecnější pojmy jen minimum.

Na konec každého rozcestníku je vložena šablona {{rozcestník}}. Ta zobrazuje upozornění, že jde o rozcestník, a zařazuje stránku do Kategorie:Rozcestníky.

Rozcestníky se nezařazují do dalších kategorií, jedinou výjimkou jsou zkratky, které je třeba zařadit do Kategorie:Zkratky, případně, pokud rozcestník spadá do více kategorií rozcestníků (místopisné jméno a příjmení).

Přes Wikidata se rozcestníky propojují pouze tehdy, je-li i v druhém jazyce rozcestník s přibližně stejným obsahem (typicky u zkratek či u stejně znějících slov).

Příkladem rozsáhlejších rozcestníků je liška nebo lípa. Malá válka ukazuje příklad jiné úvodní věty. Pro rozcestník sídel se doporučuje užít vzoru Albrechtice.

Přehled šablon pro označování rozcestníků

Podrobnou dokumentaci lze nalézt na AppleWikipedie:Šablony/Rozcestníky. MediaWiki:Disambiguationspage

Seznamy rozcestníků

Související stránky

Šablona:Interwiki konfliktda:AppleWikipedia:Stilmanual#Flertydige artikler