Nápověda:Jak editovat stránku

Z AppleWikipedia
Verze z 8. 1. 2014, 22:13, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pomoc[editovat]

Vítejte v AppleWikipediiRady a informace pro přispěvateleČasto kladené otázkyJak vytvořit článekJak editovat stránkuVzhled a stylObrázkyPravopisná pravidlaO kategoriíchPsaní datČasté chybyPotřebuji pomocWikipedistéDiskuse o smazáníŠablonyJak citovat AppleWikipedii

O AppleWikipedii[editovat]

Požadované článkyUžitečné informaceKompletní seznam článkůVelvyslanectví AppleWikipedie

Základy[editovat]

Otevření k editaci a ukládání změn[editovat]

Soubor:AppleWikipedie Editace.jpg
Klikněte na záložku editovat

Na stránce, kterou chcete upravit nebo doplnit, klikněte na záložku Editovat zdroj v její horní části. Můžete upravovat i jen část (sekci) stránky kliknutím na stejnojmenný odkaz u příslušného nadpisu. Objeví se nadpis Editace stránky (Název editované stránky) případně ještě (část) a pod ním editační okno se zdrojovým textem článku, který můžete upravit.

Při editaci používejte tlačítko Ukázat náhled pod editačním oknem, které zobrazí text článku (části) tak, jak bude vypadat po uložení. Umožní vám během editace kontrolovat, jak se úpravy textu, formátování, vkládání obrázku atd. projevují v článku. Před uložením změn vyplňte do políčka shrnutí editace velmi stručný popis či označení druhu editace (pravopis, odkaz atd.). Shrnutí editace výrazně pomáhá ostatním wikipedistům v orientaci v prováděných změnách, proto na něj prosím nezapomínejte.

Před uložením změn prohlédněte náhled a rozhodněte, zda jste s úpravami hotovi. Každé kliknutí na Uložit změny zapíše úpravy do historie článku a také se objeví ve sledovaných stránkách ostatních uživatelů a v posledních změnách. Opakované, po sobě následující ukládání změn (např. opožděně a postupně opravovaných chyb) tak mj. zatěžuje ostatní wikipedisty, kteří sledují a kontrolují provedené změny, což je činnost nezbytná pro fungování AppleWikipedie.

Při editaci na AppleWikipedie používejte tlačítko „Zpět“ v prohlížeči obezřetně, můžete se dostat zpět na editaci dřívější verze stránky.

Obsahové změny[editovat]

Při psaní článku dodržujte tyto zásady:

 • Patří k etice AppleWikipedie nemazat relevantní informace, vhodné je pouze přidávat a doplňovat.
 • Pokud se vám nelíbí původní text (zejména v otázce pojetí a sporné faktografie), je dobré se s jeho autorem dohodnout nebo ho aspoň informovat o vaší změně a důvodech, které k ní vedly. Toto se ovšem netýká oprav jednoduchých a zjevných faktických chyb, gramatických chyb a zjevných stylistických nedostatků – ty se běžně provádějí jen se stručným komentářem ve shrnutí editace).

Základy způsobu psaní[editovat]

  Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
První řádek odstavce se neodsazuje. Zleva odsadit lze pouze celý odstavec, to se však běžně používá pouze v diskusích. Odsazení odpovědi v diskusi se provádí vložením dvojtečky na začátek řádky.

Nový odstavec se začne vložením prázdné řádku (dvojitým odřádkováním). Jednoduché odřádkování slouží pouze k členění zdrojového textu, ve výsledném článku se text spojí do jednoho odstavce.

Při editaci článků se používají jako formátovací značky některé speciální znaky, je vhodné se naučit vkládat alespoň nejběžnější apostrof ', hranaté závorky [ ] a svislou čáru |. Způsob vkládání pomocí klávesnice závisí na vašem operačním systému a rozložení klávesnice. Zde se uvádí nejčastější možnosti na systému Windows, kde lze znaky vložit také podržením pravé klávesy Alt a napsáním kódu znaku na numerické klávesnici. Dalším, i když pomalejším způsobem je kliknutí na požadovaný symbol v rámečku se speciálním znaky pod editačním oknem.

 • ' apostrof: Shift + klávesa vlevo či nad Enterem, příp. Alt + kód 39
 • [ levá hranatá závorka: pravý Alt + F nebo pravý Alt + ú (QWERTY), též Alt + kód 91
 • ] pravá hranatá závorka: pravý Alt + G nebo pravý Alt + ) (QWERTY), též Alt + kód 93
 • | svislá čára pravý Alt + W, též Alt + kód 124

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před něj i za něj tři apostrofy.

'''tučně'''

Pokud chcete text odlišit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Tam, kde to bude pro čtenáře přínosné, doplňte do textu odkazy na existující i případně chybějící články. Odkazy se vkládají do dvojitých hranatých závorek.

Pokud se text shoduje s názvem článku, jednoduše jej uzavřete do dvojitých hranatých závorek.

[[Evropa]]

Pokud se text odlišuje od přesného názvu článku, např. je v jiném než prvním pádu, napíšete do závorek nejdříve název článku, za něj svislou čáru a text, který se má zobrazit modře jako odkaz, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví tvar Evropou, který jako odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pokud se tvar liší jen připojenou koncovkou k názvu článku v prvním pádě (např. tramvaj – tramvajemi), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[tramvaj]]emi

V textu se pak koncovka za závorkou stane součástí modrého odkazu: tramvajemi, ale odkazovaný bude správný článek v 1. pádě.

Formátování textu[editovat]

Formátování odstavců[editovat]

Jak to bude vypadat Co napíšete

Začněte oddíl takto:


== Nový oddíl ==

=== Pododdíl ===

==== Pod-pododdíl ====

Jeden nový řádek nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých wikipedistů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl.

Ale prázdný řádek začne nový odstavec.

Jeden [[nový řádek]]
nemá žádný vliv na vzhled.
Může tedy být používán k oddělení
vět uvnitř odstavce.
Podle některých wikipedistů to pomáhá
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.

Ale prázdný řádek
začne nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:
aniž byste začali nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:<br />
aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy se píší snadno:
  • začněte každý nový řádek hvězdičkou
   • více hvězdiček znamená nižší úroveň
* Seznamy se píší snadno:
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň

 1. Číslované seznamy jsou také dobré
  1. velmi organisované
  2. jednoduché k následování
# Číslované seznamy jsou také dobré
## velmi organisované
## jednoduché k následování
 • Seznamy můžete dokonce mísit
  1. a vnořovat je
   • jako tento
* Seznamy můžete dokonce mísit
*# a vnořovat je
*#* jako tento
Definition list 
jednoduchý seznam definic
název položky 
popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

Spojené státy americké
United States of America
USA
stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

Země
planeta
stát
půda
; Definition list : jednoduchý seznam definic
; název položky : popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

; Spojené státy americké
; United States of America
; USA
: stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

; Země
: planeta
: stát
: půda
Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.

Ruční nový řádek začíná nový odstavec.

 • Toto je primárně určeno k uvození definičního výkladu (viz výše), ale užívá se také pro naznačení hierarchie diskusních příspěvků na diskusních stránkách. Neužívejte v jiném významu, je to v rozporu se sémantikou značky.
: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* [[ASCII umění]] a
chemické struktury;

Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že celá stránka bude široká a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.

 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* [[ASCII umění]] a
chemické struktury;
Vycentrovaný text.
<center>Vycentrovaný text.</center>
Vodorovná oddělovací čára:

toto je nad ní


a toto pod ní.

Nejvíce je užitečná pro oddělování větví na diskusních stránkách.

[[Vodorovná oddělovací čára]]:
toto je nad ní
----
a toto pod ní. 


Odkazy a obrázky[editovat]

Jak to bude vypadat Co napíšete
V Praze je veřejná doprava.
 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na http://cs.applewikipedia.org/wiki/Veřejná_doprava, což je článek s názvem "Veřejná doprava". Podívejte se také na Nápověda:Odkazy.

V Praze je [[veřejná doprava]].
Dějiny českých zemí#Československo

je příklad odkazu na jméno oddílu, vizte == nadpisy == nahoře. Odkazy na neexistující oddíly fungují; je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.

Pokud chcete odkazovat na jiné oddíly než nadpisy, je potřeba v textu definovat kotvy (en). (Možno použít šablonu {{kotva}}; HTML ekvivalent <a name="link here">.)

[[Dějiny českých zemí#Československo]]

.

Tentýž cíl, ale odlišný název: odpovědi.

(Toto je odkaz se svislítkem.)

Tentýž cíl, ale odlišný název:
[[AppleWikipedie:Často kladené otázky|odpovědi]].
Koncovky se začlení dovnitř odkazu: knihtiskem, geny
Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
[[knihtisk]]em, [[gen]]y
Automaticky ukrýt obsah závorky: říše.

Automaticky ukrýt jmenný prostor: Pod jabloní.

Server vyplní příslušnou část po rovné čárce (|), když uložíte stránku. Až příště otevřete editační okénko, uvidíte rozšířený odkaz se svislítkem. Náhled interpretuje zkrácenou formu správně, ale nedoplňuje ji, pokud jste ještě v editačním okénku; rozšířenou verzi uvidíte až po definitivním uložení při příští editaci. Totéž se týká následující možnosti.

Automaticky ukrýt obsah závorky:
[[říše (biologie)|]].
Automaticky ukrýt jmenný prostor:
[[Wikipedie:Pod jabloní|]].
Když vkládáte komentář na diskusní stránku, měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit pomocí 3 vlnovek; to zobrazí Vaše uživatelské jméno:
Montrealais

nebo raději 4; to zobrazí Vaše uživatelské jméno a datum a čas:

Montrealais 08:10 5. 11. 2004 (SEČ)
Když vkládáte komentář na diskusní stránku,
měli byste ho podepsat. Můžete tak učinit
pomocí 3 vlnovek; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno:
: ~~~
nebo raději 4; to zobrazí
Vaše uživatelské jméno a datum a čas:
: ~~~~
Počasí v Praze je stránka, která dosud neexistuje.
 • Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
 • Pro vytvoření nové stránky:
  1. Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
  2. Uložte tu stránku.
  3. Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 • Podívejte se na návod, jak vytvořit článek a wikipedický název článku.
 • Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
[[Počasí v Praze]] je stránka,
která dosud neexistuje.
Nápověda:Jak editovat stránku

je tato stránka.

Odkazy na sebe se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.

[[Nápověda:Jak editovat stránku]]
je tato stránka.

Přesměrování názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek.

#REDIRECT [[Spojené státy americké]]

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. fr:Aide.

Vizte Nápověda:Mezijazykové odkazy a seznam jazyků a kódů.

[[:fr:Aide]]
Externí odkaz: Nupedia

Toto je nepojmenovaný odkaz (nedoporučeno): [1]

Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com

Externí odkaz:
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Toto je nepojmenovaný odkaz (nedoporučeno):
[http://www.nupedia.com]
Toto je čistý URL: http://www.nupedia.com 
Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
 • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).
Nebo prostě uveďte URL:
http://www.nupedia.com.
Obrázek: Encyklopedie AppleWikipedie
 • Mohou být použity jen obrázky, které byly nahrány na Wikimedia Commons. Pro nahrání obrázků použijte Načíst soubor. Další rady vizte na Nápověda:Obrázky.
 • Vždy vyplňujte titulek (případně lépe parametr alt=), použije se jako alternativní text, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích nebo když je text automaticky čten. Vizte nápovědu obrázků a AppleWikipedie:Přístupnost.
Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]

obvykle se však používá náhled pro standardní šířku a titulek

[[Soubor:Wiki.png|náhled|skládačka glóbu]]

pro zarovnání vlevo

[[Soubor:Wiki.png|náhled|vlevo|skládačka glóbu]]

volba upright pro zmenšení na 75% šířky

[[Soubor:Wiki.png|náhled|upright|skládačka glóbu]]

Upright se používá pro náhledy obrázků orientované na výšku, které jsou bez něj větší než náhledy obrázků na šířku.

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: Soubor:Wiki.png


[[:Soubor:Wiki.png]]

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".

Zvuk

Obrázek tornáda[[media:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]

[[media:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]

K odkazům na knihy můžete použít odkazy AppleWikipedie:ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
Na "Odkazuje sem" a "Související změny" může být odkázáno takto:

Speciální:Whatlinkshere/Nápověda:Jak editovat stránku a Speciální:Recentchangeslinked/Nápověda:Jak editovat stránku

[[Speciální:Whatlinkshere/Nápověda:Jak editovat stránku]] a [[Speciální:Recentchangeslinked/Nápověda:Jak editovat stránku]]
Na kategorii, v textu se odkazuje (obdobně jako na obrázky či na jinou jazykovou verzi) pomocí dvojtečky:

Kategorie:Kategorie
Pokud by úvodní dvojtečka nebyla uvedena, byl by článek zařazen do příslušné kategorie. Takto je na ní pouze vytvořen odkaz.

[[:Kategorie:Kategorie]]


Formátování znaků[editovat]

Jak to bude vypadat Co napíšete

Zdůraznit, silně, velice silně.

 • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kurzíva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
Písmo psacího stroje pro technické termíny.
 • Ze sémantických důvodů by místo toho měl být používán <code>, pokud píšete počítačové programy.
Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.
Můžete použít malý text pro popisky.
Můžete použít {{Malé|malý text}} pro popisky.

Můžete škrtnout smazaný materiál a podtrhnout nový materiál.

Škrtání a podtrhávání v jiných než výše uvedených případech.

Můžete <del>škrtnout smazaný materiál</del>
a <ins>podtrhnout nový materiál</ins>.

<s>Škrtání</s> a <u>podtrhávání</u> v jiných
než výše uvedených případech.
Dolní index: x2
Horní index: x2 nebo x²
 • Druhá metoda horního indexu se nedá používat pro obecné indexy vyjma dvojky, ev. trojky, ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření), protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky.

ε0 = 8,85 × 10−12 C² / J m.

O2

1 ha = 1 E4 m²

Dolní index: x<sub>2</sub>
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x²

ε<sub>0</sub> =
8,85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.

[[kyslík|O<sub>2</sub>]]

1 [[hektar|ha]] = [[1 E4 m²]]

Potlačení interpretace příkazů:
Odkaz → (<i>na</i>) [[AppleWikipedie:Často kladené otázky]]

 • Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 • Potlačuje interpretaci všech značek zdrojového jazyka MediaWiki včetně těch, které vypadají jako značky HTML.
 • Nepotlačuje interpretaci HTML znakových entit.
 • Ke zobrazení zdrojového kódu HTML entit jako je nutno psát &rarr;
<nowiki>Odkaz → (<i>na</i>) 
[[AppleWikipedie:Často kladené otázky]]</nowiki>

Komentář ke zdrojovému textu stránky:
nezobrazí se ani ve zdrojovém kódu HTML stránky, pouze při editaci

 • Používán na poznámky pro budoucí editory.
<!-- komentujete zde -->


Speciální znaky a symboly[editovat]

Vkládání nejběžnějších speciálních znaků a symbolů, které nejsou na klávesnici, lze jednoduše kliknutím na daný znak v tabulce pod editačním oknem. Další způsoby a tabulku, odkud můžete vybraný znak zkopírovat, naleznete na Nápověda:Speciální znaky.

Tabulky[editovat]

Na AppleWikipedii se tabulky vytváří pomocí značkovacího jazyka. Tabulka je ohraničena značkami {| a |}, buňky na řádku se oddělují znaky ||, řádky znaky |-, více na Nápověda:Tabulky. Kromě toho lze použít i jazyka HTML, obvyklých elementů <table>, <tr>, <td> a <th>.

Nadpisy sekcí – obsah a editace[editovat]

Umístění automatického obsahu článku[editovat]

Podle současného stavu příkazů wiki čtyři a více nadpisů (sekcí) zapnou automatické generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__ můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u menšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků). Můžete také použít kompaktní alternativu obsahu (např. v abecedních seznamech) pomocí šablony {{SHORTTOC}} (příklady použití).

Vypnutí tlačítka pro editaci[editovat]

Příkaz __NOEDITSECTION__ vypne generování odkazu pro editaci jednotlivých sekcí, které se jinak automaticky vytváří u každého nadpisu.

Speciální stránky[editovat]

Šablony[editovat]

Software MediaWiki používaný AppleWikipedií podporuje zahrnutí šablon, což jsou kusy standardizovaného textu. Například napsáním {{Ohryzek}} se objeví toto:

Jiné často používané jsou {{Rozcestník}} pro slova s více významy. Ručně vytvářený seznam stávajících šablon naleznete na AppleWikipedie:Šablony. Pokud Vás zajímá, jak se šablony vytváří a používají, tak se podívejte na Nápověda:Šablony.

Rozcestníky[editovat]

Hlavní článek AppleWikipedie:Rozcestníky

Některá hesla mají různé významy (např. země je planeta Země, stát nebo půda). V AppleWikipedii je obyčejně jeden článek věnovaný jednomu významu slova. Protože je užitečné, aby na jednom místě byly shromážděny všechny významy daného slova, používají se v takovém případě tzv. rozcestníky. Bližší nápovědu o tomto tématu hledejte v hlavním článku.

Související články[editovat]