AppleWikipedie:Rozcestníky

Z AppleWikipedia
Verze z 2. 5. 2014, 15:36, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Admin přesunul stránku AW:Rozcestníky na AppleWikipedie:Rozcestníky bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Wiki rules.png
Doporučení

Text této stránky je doporučení české AppleWikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod jabloní (pravidla).


Vzhled a styl AppleWikipedie
Zkratka:
První přesměrování neexistuje!

Rozcestníky jsou stránky s odkazy sloužící k rozlišení mnoha článků o pojmech z různých oborů, které mají stejný název. Např. liška je jak šelma, tak houba. Rozcestníky mají dva typy názvů stránky:

  1. název (rozcestník)
  2. název

Názvy článků, které rozcestník zahrnuje, se obvykle doplňují rozlišovačem, tedy upřesňujícím dodatkem v závorce na konci názvu, nebo se odliší jinak, je-li to vhodnější (např. Hrad Kost místo Kost nebo Kost (hrad)). Vizte též AppleWikipedie:Název článku. V rozcestníku by měly rozlišované články být uvedeny celým názvem včetně rozlišovače (tedy bez použití tzv. pipe-tricku se svislítkem) – další odkazy, obsažené ve vysvětlujícím popisku, by již měly být použity běžným způsobem.

Typy rozcestníků[editovat]

Pokud má název článku jeden nejběžnější význam a další méně běžné, bude pod názvem článek v běžném významu a pro rozcestník se použije tvar Název (rozcestník), například Praha a Praha (rozcestník). Pokud žádný z významů nepřevládá, umístí se rozcestník přímo pod název (bez „(rozcestník)“), např. zámek nebo granát.

První typ – asymetrický, s „(rozcestník)“ v názvu[editovat]

Rozcestník, jehož název končí „(rozcestník)“, se vytváří zejména tehdy, je-li jeden z významů slova výrazně běžnější než jiné významy nebo druhý význam. Tento typ rozcestníku je preferovaný; pokud však není srovnání jednoznačné, je nutno použít rozcestník druhého typu.

Článek o tomto primárním významu je třeba umístit pod základní nerozlišený název (např. Fotbal), na začátek tohoto článku umístit šablonu {{Různé významy}} (viz návod k jejímu použití) a vytvořit rozcestník s názvem doplněným o (rozcestník) (např. Fotbal (rozcestník)). Tím je zaručeno, že rozcestník s (rozcestník) v názvu je přístupný z příslušné primární stránky a nestane se z něj tak sirotčí stránka.

Pokud vedle dominantního významu je pouze jeden další význam, rozcestník se nevytváří a v šabloně {{Různé významy}} se uvede přímo odkaz na druhý význam.

Stránka se základní podobou názvu bez rozlišení v závorce by se měla používat pro:

  1. výrazně častější význam: Euro jako měna vs. ostatní významy
  2. obecninu: Ucho v. Ucho (film)

Pokud dominantní význam je přesměrován na jiný název (například Velká Británie na Spojené království), je vhodné toto přesměrování změnit na rozcestník. Jde-li o mimořádně výrazný dominantní význam, umisťuje se šablona {{Různé významy}} až na článek, na nějž přesměrování směřuje. Takové řešení by mělo být prodiskutováno a šablona by měla být ve zdrojovém textu i na diskusní stránce doplněna vysvětlením, aby ji někdo omylem neodstranil jako nepatřičnou.

Upozornění na jiné významy u asymetrického typu[editovat]

V případě asymetrického rozlišování patří na začátek hesla o primárním významu (s názvem bez rozlišovače) upozornění na existenci rozcestníku nebo na existenci druhého článku s druhým, méně důležitým významem téhož termínu. K tomu slouží šablona {{Různé významy}}, která se vkládá na úplný začátek článku (tj. před jeho úvodní odstavec). Pomocí parametrů tento, druhý, rozlišovač a stránka nebo vynechání některých z nich lze šablonu využívat v různých typech případů. Do článků s rozlišovačem se tato šablona nevkládá.

Odkazy na rozcestník s rozlišovačem[editovat]

Kromě výše zmíněné šablony by na tento typ rozcestníku neměl vést žádný jiný odkaz. Z ostatních článků by se mělo odkazovat vždy přímo na konkrétní význam, o nějž v daném případě jde. Pokud vás nějaký odkaz dovede na rozcestník, můžete AppleWikipedii pomoci tím, že odkaz na původní stránce opravíte tak, aby vedl rovnou na správný článek.

Druhý typ – symetrický, s jednoduchým názvem[editovat]

Rozcestníky s jednoduchým názvem se používají pouze v případech, není-li žádný z významů výrazně dominantní oproti druhému významu nebo ostatním významům nebo je-li dominantní význam přesměrován na jiné označení.

Články, které by měly stejné názvy, se rozliší specifikací v závorce, takzvaným rozlišovačem, např. Účinnost (fyzika) a Účinnost (právo), a základní název bez závorky se použije pro rozcestník s odkazy na jednotlivé významy, např. Účinnost. Tento způsob není preferovaný. Takovéto symetrické rozcestníky se často užívají pro sídla stejného jména (například Albrechtice).

Upozornění na jiné významy u symetrického typu[editovat]

V případě použití rozcestníku bez rozlišovače se šablona {{Různé významy}} do článků s rozlišovačem nevkládá.

Odkazy na rozcestník bez rozlišovače[editovat]

Na rozcestník bez rozlišovače by zpravidla neměl vést žádný odkaz, avšak obvykle se takové odkazy průběžně objevují a je třeba je opravovat na odkazy s příslušnými rozlišovači. Výjimkou může být odkaz z podobného rozcestníku (BedřichovBedřichovice), případně odkaz ve smyslu po tomto předmětu bylo pojmenováno... (např. Jan -> Janov, Jankov...)

Vzhled a styl[editovat]

Rozcestníky by měly dodržovat jednotný vzhled a styl podle následujícího příkladu:

Slovo '''Merkur''' má několik významů.
* [[Merkur (planeta)]] – první planeta [[Sluneční soustava|Sluneční soustavy]],
* [[Merkur (bůh)]] – bůh obchodu v [[římská mytologie|římské mytologii]],
* [[Merkur (stavebnice)]] – česká mechanická stavebnice.

{{Rozcestník}}

(Výsledek lze spatřit v rozcestníku Merkur.)

Rozcestník začíná úvodní větou, ve které je rozlišovaný termín uveden tučně; věta nemusí znít přesně jako v tomto příkladu, záleží na kontextu. Jednotlivé významy jsou uvedeny jako položky seznamu s odrážkami. Každá položka začíná odkazem na konkrétní článek, který je uveden celým jménem (včetně rozlišující závorky), a velmi stručně popisuje příslušný význam. V zájmu přehlednosti by v popisu mělo být dalších odkazů na obecnější pojmy jen minimum.

Na konec každého rozcestníku je vložena šablona {{rozcestník}}. Ta zobrazuje upozornění, že jde o rozcestník, a zařazuje stránku do Kategorie:Rozcestníky.

Rozcestníky se nezařazují do dalších kategorií, jedinou výjimkou jsou zkratky, které je třeba zařadit do Kategorie:Zkratky, případně, pokud rozcestník spadá do více kategorií rozcestníků (místopisné jméno a příjmení).

Přes Wikidata se rozcestníky propojují pouze tehdy, je-li i v druhém jazyce rozcestník s přibližně stejným obsahem (typicky u zkratek či u stejně znějících slov).

Příkladem rozsáhlejších rozcestníků je liška nebo lípa. Malá válka ukazuje příklad jiné úvodní věty. Pro rozcestník sídel se doporučuje užít vzoru Albrechtice.

Přehled šablon pro označování rozcestníků[editovat]

Podrobnou dokumentaci lze nalézt na AppleWikipedie:Šablony/Rozcestníky. MediaWiki:Disambiguationspage

Seznamy rozcestníků[editovat]

Související stránky[editovat]

Šablona:Interwiki konfliktda:AppleWikipedia:Stilmanual#Flertydige artikler