AppleWikipedie:Kategorizace

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Doporučení

Text této stránky je doporučení české AppleWikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod jabloní (pravidla).


Tato stránka slouží pro podrobnější vysvětlení, jak vytvářet a udržovat kategorie. Stručný úvod vizte na stránce Nápověda: Kategorie.

Software MediaWiki, na kterém AppleWikipedie běží, umožňuje vytvářet kategorie. Kategorie je zvláštní druh článku, který obvykle neobsahuje téměř žádný text, ale automaticky se u něj zobrazí články nebo jiné kategorie, které jsou do takové kategorie přiřazeny.

Kategorie umožňují články přehledně třídit i hledat podle tématu a vyhledávat související články a související témata. I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž mohou v nejjednodušším případě vytvářet hierarchickou (stromovou) strukturu. Článek či kategorie však může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česko, tak Kategorie:Literatura). Tak mohou být provázány různé obory a uplatněna zároveň různá kritéria přiřazování, čímž se vytváří hierarchická síť kategorií.

Užívání kategorií je pro čtenáře velmi jednoduché, i editorům zpravidla postačí odkoukat z existujících článků základní jednoduchý princip. Pokud však chcete provádět rozsáhlejší změny kategorií nebo přiřazení článků nebo o kategorizaci a jejích změnách diskutovat, je vhodné tento text prostudovat důkladněji.

Pro prohlížení sítě kategorií je možné začít buď od článku, který vás zajímá nebo který snadno a spolehlivě naleznete nebo v kategorii Základní kategorie, případně přímo z hlavní strany. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Kategorie z technického hlediska[editovat]

Založení kategorie[editovat]

Za kategorii považuje software MediaWiki takovou stránku (článek), jejíž název začíná textem Kategorie: (nebo Category:<code>). Část názvu před dvojtečkou označuje takzvaný jmenný prostor. Založíte-li „článek“ s takovýmto názvem, zobrazí se v dolní části stránky (za jejím vlastním textem) automaticky vygenerovaný abecední seznam všech jiných kategorií, které jsou do této kategorie zařazeny (podkategorií) a pod ním abecední seznam ostatních zařazených stránek (článků).

Zařazení článku do kategorie[editovat]

Jiná stránka (článek nebo jiná kategorie) se do kategorie zařazuje tak, že se do jejího textu přidá text <code>[[Kategorie:něco]] (kde něco je název kategorie). Například abyste zařadili článek Albert Einstein do kategorie „Osobnosti“, je třeba do něj vložit text [[Kategorie:Osobnosti]]. Tímto způsobem je možné stránku zařadit i do více kategorií. Pro software není podstatné umístění odkazu, ale ve AppleWikipedii je pravidlem vložit ho na konec textu.

Seznam kategorií, do nichž je stránka zařazena, se (bez ohledu na to, kde se odkaz vyskytuje v textu, ale v tom pořadí, v jakém jsou odkazy uvedeny) zobrazuje v samostatném řádku v dolní části stránky (ve stylu Monobook) nebo v horní části stránky (ve stylu Standard). Kliknutím na položku tohoto seznamu vás prohlížeč přesune do zvolené nadřazené kategorie.

Červený odkaz na kategorii[editovat]

Pokud nějaká kategorie nemá ještě založenu vlastní stránku, zobrazují se odkazy na ni červeně (stejně jako odkazy na běžné neexistující stránky). Pokud zařadíte článek do kategorie, která se zobrazuje červeně, může to znamenat :

 1. špatně jste zapsali název kategorie:
  • překlep (např. [[Kategorie:Fxzika]]),
  • neodpovídající název (např. neexistující [[Kategorie:Částicová fyzika]] místo existující Kategorie:Fyzika částic),
 2. nebo příslušná kategorie dosud neexistuje.

Pokud to nebyl pouhý překlep, měli byste se podívat, jestli neexistuje nějaká jinak pojmenovaná kategorie, do které by článek patřil (např. pohledem do Kategorie:Fyzika). Pokud ne, kliknutím na červený odkaz se otevře editace stránky kategorie. Do ní vložte zařazení do nadřazené kategorie, odkazy na cizojazyčné verze této kategorie a případně i stručný text o kategorii a stránku uložte.

Klíč pro řazení[editovat]

Zápisem zařazení do kategorie lze ovlivnit, že v nadkategorii se stránka abecedně nezařadí podle svého názvu, ale podle jiného řetězce, zadaného v odkazu jako parametr za svislítkem.

Například do stránky Seznam českých spisovatelů můžeme vložit odkaz [[Kategorie:Seznamy|Čeští spisovatelé]] – ten způsobí, že v kategorii Seznamy se článek Seznam českých spisovatelů zařadí pod písmeno Č, nikoliv pod písmeno S. Tato funkce se využívá zejména u jmen lidí k řazení podle příjmení: článek Karel Novák zařadíme do kategorie podle příjmení pomocí odkazu [[Kategorie:Žijící lidé|Novák, Karel]]. Pokud za svislítkem ponecháme mezeru, článek se zařadí úplně na začátek abecedního seznamu – to se obvykle využívá pro zařazení článku do kategorie, jejímž je hlavním článkem (viz níže).

K zařazení kategorií majících význam jen pro editory, nikoliv pro čtenáře (údržbové kategorie jako jsou kategorie pro nedokončené články, takzvané ohryzky, nebo kategorie pro články k úpravě) se používá jako klíč pomlčka (nikoliv spojovník), tj. , která způsobí zařazení na konec abecedního seznamu. Kategorie související s portály se řadí pod řeckým písmenem π, které je umísťuje až za českou abecedu, ale před pomlčku. Výsledek je možno vidět např. v Kategorie:Náboženství.

U klíče pro řazení se rozlišují malá a velká písmena, takže zápis [[Kategorie:Seznamy|slovenští spisovatelé]] nezařadí článek mezi ostatní články začínající písmenem S, ale malé písmeno s uvede v pořadí až za všemi velkými písmeny.

Pokud chcete řadit článek v seznamech všech kategorií jinak než abecedně podle jeho názvu, a to všude podle stejného klíče, (nejčastěji tedy u biografických hesel, která se řadí až podle příjmení), přidejte nad kategorie text ve formátu {{DEFAULTSORT:klíč řazení}} Například pokud je článek pojmenovaný Albert Einstein již zařazen v kategorii „Osobnosti“, pak zápisem {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}}, se docílí toho, že se bude řadit pod písmeno E, nikoliv pod písmeno A.

Pokud je jako klíč uvedena mezera (tedy například [[Kategorie:Lokomotivy| ]]), článek je v kategorii uveden před všemi ostatními. Hlavní článek kategorie má být obvykle zařazen mezerou. Další možností je využití šablony {{Hlavní článek}} na stránce dané kategorie (viz níže). Pokud je klíč prázdný (tedy například [[Kategorie:Lokomotivy|]]), je při uložení změn editace automaticky doplněn na název stránky.

Přejmenování kategorie[editovat]

Kategorii, na rozdíl od běžného článku, nelze přejmenovat jen jednoduchým přesunutím. Současně je třeba opravit údaj o kategorii na všech stránkách, které jsou do přejmenovávané kategorie zařazeny.

Přesměrování[editovat]

U kategorií na rozdíl od jiných stránek nejsou plně funkční přesměrování (redirekty) a proto se nepoužívají. Z možných variant názvů kategorie je tedy nutné zvolit jednu nejpravděpodobnější.

Odkazy na kategorii[editovat]

Pokud potřebujete odkázat na kategorii, aniž by do ní byl tím článek zařazen, použijte následující formát odkazu: [[:Kategorie:Brouci]], tedy s přidanou dvojtečkou před slovem Kategorie.

Pokud chcete, aby se takový odkaz zobrazoval v článku jako samotný název kategorie bez slova kategorie, vložte těsně před koncové závorky odkazu svislítko: [[:Kategorie:Brouci|]]. Uvedete-li za svislítkem nějaký text, zobrazí se jako odkaz jen tento text.

Kategorie v šablonách[editovat]

Pokud zařazení do kategorie uvádíte v šablonách, můžete pomocí html tagů ovlivnit, zda do kategorie bude zařazena pouze šablona (a nikoliv stránky, v nichž je šablona použita) a nebo naopak pouze stránky, kde je šablona použita. V prvním případě uzavřete odkaz na kategorii tagy noinclude (<noinclude>[[Kategorie:Šablony na diskusní stránky]]</noinclude>. Ve druhém případě použijte tagy includeonly (<includeonly>[[Kategorie:Londýnská letiště]]</includeonly>).

Vlastní text kategorie[editovat]

Z technického hlediska by bylo možné do textu kategorie (tedy stránky ve jmenném prostoru Kategorie) napsat i dlouhý text a vložit obrázky podobně jako do článku. Automaticky generované seznamy by se pak zobrazily pod textem článku.

Vzhledem k účelu kategorií bývá však jejich vlastní text velmi stručný.

Hlavní článek[editovat]

Pokud existuje článek, který definuje téma kategorie nebo o něm podává ucelený přehled, nazývá se hlavní článek kategorie. Takový článek se nejen zařazuje do své kategorie (obvykle pomocí řadicího klíče před abecední pořadí), ale aby byl v kategorii odkazován výrazněji než ostatní články, uvede se na něj odkaz v úvodu textu kategorie. Pro tento účel existuje speciální šablona: například v kategorii Kategorie:Lokomotivy je na začátku uveden text {{Hlavní článek|Lokomotiva}}. Ten se pak zobrazí tučně jako odkaz:
Hlavní článek: Lokomotiva

Vysvětlení obsahu kategorie[editovat]

Protože názvy kategorií mají být voleny co nejstručnější, nemusí být vždy úplně výstižné a přesné a někdy je vhodné v úvodu textu kategorie vysvětlit její tematické vymezení, popřípadě odkázat na jinou kategorii, jejíž téma by čtenář mohl pod názvem této kategorie hledat nebo která nějak souvisí. Například v kategorii Kategorie:Pevná dopravní zařízení je upozornění, že lanové dráhy jsou řazeny v jiné kategorii. Někdy k objasnění postačí uvedení hlavního článku.

Nadkategorie[editovat]

V textu stránky kategorie by vždy měly být odkazy pro zařazení kategorie do jedné nebo více nadřazených kategorií. Obvykle je vhodné zkusit uvést alespoň dvě nadřazené kategorie. Například Kategorie:Česká literatura by měla být v Kategorie:Literatura a Kategorie:Česko.

Interwiki[editovat]

Pokud existuje kategorie stejného nebo alespoň velmi podobného názvu či tématu v jinojazyčných verzích AppleWikipedie, měla by s ní kategorie být propojena přes Wikidata.

Odkaz na Wikimedia Commons[editovat]

Pokud existuje k příslušné kategorii kategorie v multimediálním projektu Wikimedia Commons (přímý odkaz zde), měl by být na ni pomocí šablony uveden odkaz. {{Commonscat|Odpovídající kategorie na commons}}

Systém kategorizace[editovat]

Srovnání s jinými typy odkazů[editovat]

Kategorie mají podobnou funkci jako různé ručně udržované seznamy, wikiportály i běžné wikiodkazy (viz též Průvodce). Výhodou kategorií oproti ručné udržovaným seznamům a portálům je, že na změny jiných článků reagují okamžitě, nezastarávají. Nevýhodou je, že jejich obsah je řazen jen abecedně, nikoliv například podle souvislostí nebo geografické blízkosti.

K souvisejícím článkům se můžeme dostat také pomocí odkazu (speciální stránky) Odkazuje sem. Tento seznam je však nahodilým vedlejším produktem odkazů, jejichž primární účel je jiný. Oproti kategorie jsou méně nahodilé, zařazení do kategorií by mělo vyjadřovat hlavní význam zařazeného článku či podkategorie.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky a podobné stránky je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za relativně neškodné.

Volba mezi seznamem a kategorií[editovat]

 • Seznam, který obsahuje jednoduchý abecedně řazený výčet již existujících článků bez další informace, by měl být nahrazen kategorií.
 • Vyčerpávající (úplné) seznamy, seznamy odkazující i na dosud nevytvořené články, seznamy s anotacemi a výběrové seznamy by neměly být nahrazovány kategoriemi, je však vhodné je kategorií doplnit.
 • Prohlédněte si: Kategorie:Seznamy.

Hierarchická síť[editovat]

I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž mohou v nejjednodušším případě vytvářet hierarchickou (stromovou) strukturu, jakou známe například z biologické systematiky.

Výhodou hypertextových internetových odkazů oproti fyzickým kartotékám či encyklopediím je, že jeden článek či kategorie může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Česká literatura je podkategorií jak Kategorie:Česko, tak Kategorie:Literatura). Kategorie:Fyzici bude zařazena do [[Kategorie:Fyzika]] a tím se stává podkategorií kategorie Fyzika. Tak mohou být provázány různé obory a uplatněna zároveň různá kritéria přiřazování, čímž se vytváří síť kategorií a zároveň i různé speciální seznamy. V některých kategoriích se mohou protnout zdánlivě nesouvisející obory: například Kategorie:Stavby sice spadá pod průmysl, ale zároveň do ní patří i stavby tvořené živočichy, které spadají především pod etologii, avšak i pro lidského konstruktéra či architekta jsou inspirativní. Biologie se může místy prolínat s živočišnou či rostlinnou výrobou, s životním stylem nebo s mýty a pohádkami.

Kategorizační síť by měla být dobře promyšlena a prodiskutována, aby v ní nenastal chaos. Hlavní diskuse se nachází na stránce AppleWikipedie:WikiProjekt Kategorizace, dílčí diskuse probíhají i na diskusních stránkách jednotlivých kategorií, na stránkách tematických projektů i jinde. Před zařazováním do kategorií nebo zakládáním nové kategorie se také podívejte, jak jsou zařazeny podobné články a jak jsou pojmenovány podobné kategorie na české, případně i na jinojazyčných verzích AppleWikipedie.

Pro prohlížení sítě kategorií je asi nejlépe začít buď od článku, který vás zajímá, anebo v základní kategorii. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Sdružování se souvisejícími články[editovat]

Při zařazování článků do kategorií zkuste uvažovat, s jakými dalšími články by měl být Váš článek ve společné kategorii. Heslo může být spojeno s geografickou oblastí, s historickým obdobím, s určitým typem věcí, se zajímavým heslem, nebo například může také spadat do kategorie Cizí slova s články o úplně jiných tématech jen kvůli názvu. Zkuste vyhledat podobné články a inspirovat se při hledání odpovídajících míst.

Skupina souvisejících kategorií má často podobu hierarchie. To může mít několik odlišných forem, které jsou všechny vítány a doporučeny:

Kritérium nebo kategorie, které nejsou zajímavé pro Vás, mohou být zajímavé pro jiné čtenáře a většinou Vám nebrání, abyste současně uplatnil vlastní kritéria a představy o zařazení článku.

Pamatujte na to, že i název kategorie nebo zařazení článku do ní je vyjádřením hlediska či názoru. Snažte se co nejvíce dodržet neutrální hledisko. Zařazením nějaké teorie do kategorie Pseudovědy, náboženské společnosti mezi Sekty nebo sporného území do kategorie určitého státu byste mohli neutrální hledisko narušit.

Nejnižší možná kategorie a výjimky[editovat]

Článek by měl být umístěn v kategorii, která je co nejspecifičtější k danému článku, tedy co nejnižší možná. Například Karel IV. by neměl být uveden přímo pod Kategorie:Lidé, ale může být uveden pod Hlavy českého státu, Císaři Svaté říše římské, Lucemburkové, Narození 1316 a Úmrtí 1378. Víme, že všechny královny Anglie jsou slavnými Brity a členky královské rodiny a ti všichni jsou "lidé". Obvykle se považuje za chybu zařadit článek do dvou kategorií, z nichž jedna je přímá nebo nepřímá podkategorie druhé.

Pokud však v místě křížení dvou kategorizačních linií (kritérií řazení) v jedné linii lze zařadit článek o kategorii níž a v druhé nikoliv, může to být dobrým důvodem k výjimce spočívající v současném zařazení do dvou kategorií nad sebou, jinak by jej čtenář postupující po jiné linii mohl minout. Výjimkou může být i případ, kdy se článek týká převážně nižší kategorie, kde jej většina čtenářů bude hledat, ale okrajově se týká i nadkategorie. Například článek Vrtule bude čtenář nejspíš hledat v kategorii Konstrukce letadel, ale protože experimentálně byla vrtule použita i například u vlaku, je rozumné článek zařadit i do nadřazené kategorie Konstrukce dopravních prostředků.

Jinou výjimkou je zpravidla hlavní článek kategorie, který se obvykle zařazuje jak do kategorie, kterou definuje, tak zároveň i do nadřazených kategorií, do nichž je zařazena tato vlastní kategorie, pokud v nich je větší množství článků podobného druhu. Například článek Praha patří do Kategorie:Města v Česku i do Kategorie:Praha. Nedoporučuje se však řazení hlavního článku do těch nadkategorií, které by zbytečně znepřehledňoval.

Pokud se některá kategorie neustále plní články, které by měly být zařazeny spíše do podkategorií, lze na tuto skutečnost upozornit vložením šablony {{Frekventovaná kategorie}} do příslušné kategorie.

Vytváření stromů[editovat]

Pokud je v kategorii větší množství různorodých článků nebo je kategorie přeplněna tak, že je nutno jejím obsahem listovat, uvažujte o vytvoření vhodných podkategorií.

Obsahuje-li kategorie zatím malý počet článků, třebaže ne zcela podobných, podkategorie by mohly čtenáři zbytečně komplikovat prohlížení. Proto je v takovém případě zakládejte, jen pokud je to užitečné například k provázání podkategorií s mezijazykovými odkazy nebo s jinou nadkategorií podle jiného kategorizačního kritéria.

Výhodou kategorií je, že umožňují výběr velkých částí AppleWikipedie. Například pokud jsou roky a data uspořádány jako v následujícím diagramu (vlevo jsou články, vpravo kategorie), výběr řekněme období v 21. století je jednoduchý.

2004 → Roky 21. století → Roky →
                 \
                  → Časová období
                 /
30. březen → Dny v březnu → Dny →

Kategorie mohou vytvářet i složitější sítě, například takto:

                -––––––– Gymnázia ––––––  – Střední školy –––– Školství
               /              /           / 
               / - Střední školy v Česku -            / 
              / /              \          /
Gymnázium Karla Sladkovského –– Školy v Praze –  ––––––– –– Školství v Česku –––– Česko
              \ \         \                 /
               \ –– Praha 3 ––––  –––––––––– Praha – Česká města – 
               \              / 
                – Secesní budovy v Praze – –– Budovy ––– Stavby
                              \ 
                               –– Secese –– Umělecké směry

Pokud jsou podkategorie rozlišeny podle různých kritérií a je jich větší počet, bývá praktické vytvořit ještě mezikategorii. Například v kategorii Spisovatelé původně mohly být přímo podkategorie Čeští spisovatelé i Spisovatelé pohádek. Pokud se však počet podobných kategorií, je vhodné vytvořit kategorie Spisovatelé podle národnosti a Spisovatelé podle žánru. Zároveň se mohou wikipedisté dohodnout, že například vytvoří kategorii Spisovatelé podle jmen, kde budou všichni spisovatelé bez rozdílu národnosti i žánrů abecedně řazeni. Každý spisovatel v takovém případě zpravidla bude zařazen podle všech tří kritérií, tedy souběžně do tří kategorií spisovatelů.

Inkluzivita podřazených kategorií[editovat]

Je-li to možné, neměl by tematický rozsah nižší kategorie přesahovat tematický rozsah nadkategorie (viz obrázek). Účelem kategorií však není téma definovat, ale umožnit čtenářům nalezení souvisejících témat, a proto někdy přesah a prolínání témat může být účelné. Například článek Němčina může být zařazen do kategorií Kategorie:Německo, Kategorie:Rakousko i Kategorie:Švýcarsko, přestože každou z těchto zemí svým významem přesahuje. Je v nich totiž užitečnější než v nějaké vyšší kategorii nebo než kdyby nebyl vůbec geograficky zařazen. Podobně článek CHKO Český kras i jeho kategorie mohou být zařazeny v kategoriích Okres Praha-západ, Okres Beroun Praha 16 i Praha 13. Z téhož důvodu není chybou, pokud z kategorie Lidstvo nebo Průmysl se čtenář dostane dolů na kategorii Stavby a v ní nalezne kromě lidských i zvířecí stavby.

Přibližné zařazení[editovat]

Pokud oboru nebo tématu, do kterého chcete zařadit článek nebo kategorii, nerozumíte natolik, abyste si byli jisti správným zařazením do podkategorií, zařaďte článek do té nadkategorie, se kterou jste si jisti. Wikipedisté zabývající se tímto tématem jej již zařadí přesněji.

Pokud zjistíte, že některý článek nebo kategorie není zařazen přesně (například Kategorie:Elektrické přístroje má jiný odborný význam než význam v obecné češtině, takže do ní nepatří elektrické spotřebiče, nebo stránku lze zařadit do podkategorie), nemažte zařazení bez náhrady – ztratili byste tím souvislost, kterou již někdo nalezl. Pokuste se stránku zařadit do vhodnější kategorie, která lépe a přesněji vyjadřuje hledisko, které měl původní zařaditel na mysli. Pokuste se v záhlaví (textu) kategorie doplnit vysvětlení, které podobným omylům předejde, popřípadě se pokuste nevhodnou kategorii samu nahradit jinak nazvanými kategoriemi a obsah do nich přesunout.

Pojmenovávání kategorií[editovat]

Část těchto zásad byla přijata na samostatné stránce jako doporučení.

Základní zásady[editovat]

 • Aplikujte standardní způsob pojmenovávání (viz AppleWikipedie:Název článku), zvláště
  • nepoužívejte velká písmena u běžných podstatných jmen.
  • Nepoužívejte zbytečně zkratky. Příklad: „Druhá světová válka“, ne „WW2“.
  • V případě stejných názvů se doporučuje používat rozlišovač (upřesnění v závorce) podobně jako u článků.
 • je-li téma vymezeno názvem oboru nebo tématu, použijte přednostně jednotné číslo (Kategorie:Film, Kategorie:Právo, Kategorie:Sport, Kategorie:Opera). Je-li vymezeno věcně, použijte množné číslo (Kategorie:Lokomotivy, Kategorie:Spisovatelé, Kategorie:Řeky). Všimněte si, že v některých případech existují dvě kategorie s názvem jak v jednotném čísle (kam se řadí témata vztahující se k danému obecnému pojmu označujícím obor) a v množném čísle (seznam různých konkrétních zástupců). Například: Kategorie:Opera a Kategorie:Opery nebo Kategorie:Sport a Kategorie:Sporty. Při kategorizaci článků dejte pozor, abyste nepoužili nesprávnou variantu.
 • Nezabudovávejte strukturu kategorií do jmen. Příklad: „Monarchové“, ne „Lidé - Monarchové“. Název kategorie by však měl být volen tak, aby nebyl zaměnitelný s odlišnou kategorií v jiném tématu.
 • Jména jako Kategorie:Seznamy foobarů by se měla používat pouze pro stránky se seznamy, jako např. „Seznam foobarů, které jsou baz“, „Seznam foobarů začínajících na Fň“ ap.

Vymezení tématu[editovat]

Je třeba myslet na to, že kategorie není jen seznamem, ale název kategorie vymezuje téma. V kategorii Řeky tak nebudou zařazeny jen články o jednotlivých řekách, ale i třeba teoretické hydrologické články o řekách nebo článek o říčních přívozech. V kategorii Ústecký kraj nebudou jen okresy Ústeckého kraje, ale i třeba kategorie Hejtmani Ústeckého kraje, článek o dopravě v Ústeckém kraji a článek o národním parku České Švýcarsko. V článku Komunikační bariéry nebudou jen články o jednotlivých handicapech, ale také články o pomůckách nebo metodách jejich překonávání, například o Braillově písmu. Kategorie Veřejná správa může obsahovat nejen názvy úřadů, ale i zajímavé příznačné kauzy z různých oblastí rozhodování veřejné správy. Kategorie:Bible plní i funkci kategorie Biblistika, protože obsahuje články o Bibli, a proto patří jak do kategorie Literární díla, tak do kategorie Teologie. Jindy zase kategorie nazvaná podle oboru plní i funkci označení předmětu tohoto oboru.

Je-li název kategorie míněn v užším významu, mělo by to být v úvodu stránky zřetelně uvedeno.

Netradiční vymezení témat je sice v anglické AppleWikipedii vítané a obvyklé, ale v české AppleWikipedii častěji naráží na nesouhlas. V zájmu předcházení konfliktům se proto doporučuje umírněnost a ochota k diskusi při tvorbě kategorií.

Speciální pravidla pro geografické názvy[editovat]

U geografických názvů článků i kategorií se upřednostňuje používat tvary typu Doprava v Německu, Mosty v Berlíně, Letiště ve Středočeském kraji, Průmysl na Slovensku před názvy typu Německá doprava, Berlínské mosty, Středočeská letiště, Slovenský průmysl i před názvy typu Letiště středních Čech, Průmysl Slovenska.

Výjimkou jsou články, které se vážou k jazyku či národnosti (Čeští zpěváci), nikoliv k území, a jiné odůvodněné případy, například pro označení země původu, pro subjekty působící mimo území, podle něhož se jmenují nebo k němuž jinak přísluší (České námořní lodě, nikoliv Námořní lodě v Česku, Válečné spory Německa a nikoliv Válečné spory v Německu. Název Kulturní památky Německa zahrnuje i mobilní památky) nebo je-li předložkové označení z jazykových či věcných důvodů nevhodné. Viz diskusi.

Obsahuje-li název kategorie dvě přídavná jména, uvádí se na prvním místě geografické (národní) vymezení (Kategorie:České rockové skupiny, Kategorie:Američtí hudební skladatelé atd.)

V geograficky vymezených názvech článků a kategorií se upřednostňuje použití geografického názvu státního území před názvem konkrétní státní instituce (konkrétního státu). Tedy v Německu a nikoliv ve Spolkové republice Německo, v Belgii a nikoliv v Belgickém království, v Česku a nikoliv v České republice, v Libyi a nikoliv ve Velké libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji. Výjimkou jsou články a kategorie, jejichž předmětem je přímo jen politický státní útvar nebo se k němu úzce a výhradně vztahují (například článek Česká a Slovenská Federativní Republika).

Viz též diskuse Spor o užití slova Česko a Česko nebo Česká republika?.

Na základě proběhlých diskusí se doporučuje uplatňovat ve speciálních případech jednotně tyto výjimky:

 • označení v USA, nikoliv ve Spojených státech amerických. Viz diskusi.
 • Američtí vědci pro označení vědců z USA. Pro označení kontitentu užívat Severoameričtí a Jihoameričtí.
 • označení kategorií vymezených územím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je zatím předmětem diskuse. Viz diskusi a hlasování. Podobný postup je vhodné použít i u jiných separovaných území nesouvisejících s hlavním územím státu (např. Aljaška, různé ostrovy atd.) nebo se jinak zásadně vymykajících z jeho běžného označení. Konkrétní případy je vhodné prodiskutovat a závěr diskuze zapsat sem mezi výjimky.
 • označení v Čínské lidové republice, nikoliv v Číně (k odlišení od Tchaj-wanu, jehož oficiální název je Čínská republika)


Slučování, rozdělování a přejmenovávání kategorií[editovat]

Kategorie nemůže běžný uživatel přejmenovat (přesunout) tak, jak se to dělá s články. V případě slučování nebo přejmenování kategorie je třeba přesunout i celý její obsah, t. j. v každém zařazeném článku i podkategorii opravit údaj o zařazení do kategorie. Přejmenování se provádí tak, že se založí kategorie s novým jménem a veškerý obsah původní kategorie se do ní přesune. Původní kategorie se označí šablonou {{Zastaralá kategorie}}. Podobně se provádí i slučování a rozdělování kategorií.

Pravidla pro přejmenovávání, slučování a rozdělování stránek i kategorií obsahuje doporučení AppleWikipedie:Slučování a přesun stránek.

Pokud by se změna týkala většího množství obsahu nebo by mohla být sporná, je vhodné nejprve návrh předložit k diskusi. To se provádí vložením šablony na úvod stránky kategorie, popřípadě též podrobnějším zdůvodněním v diskusi příslušné kategorie. K tomu jsou určeny například šablony {{Přejmenovat kategorii}}, {{Rozdělit kategorii}}, {{Vytvořit podkategorie podle zemí}}, {{Sloučit kategorii}}.

Údržba kategorií[editovat]

Pro kategorie, které by neměly obsahovat mnoho článků, ale naprostá většina článků by měla být zařazena v podkategoriích, byla navržena šablona {{Frekventovaná kategorie}}.

Šablona pro označení kategorie, jejíž obsah je akutně třeba roztřídit nebo zrevidovat správnost zařazení (srv. en:Template:Cleancat), ani pro označení nové kategorie, do které je třeba zařadit odpovídající obsah (srv. en:Template:Popcat), na české AppleWikipedii zatím neexistuje.

Pro označení kategorie, k níž byla vznesena opodstatněná námitka, že její název nebo tematické vymezení a zařazování jejího obsahu vyjadřuje subjektivní názor a tedy je v rozporu s neutrálním úhlem pohledu, existuje šablona {{NPOV kategorie}}.

Zastaralé kategorie[editovat]

Pokud některá kategorie byla přejmenována (její obsah přesunut pod kategorii s novým názvem) a předtím delší dobu nějaké články obsahovala nebo pokud k ní dosud směřují nějaké mezijazykové odkazy (interwiki) z Wikdat, nemá být mazána hned, ale v mezidobí má být původní obsah nahrazen šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků. Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování. V české verzi AppleWikipedie, na rozdíl třeba od WikiCommons, se u kategorií nepoužívá přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]].

Viz též[editovat]

Diskuse a projekty[editovat]

Externí odkazy[editovat]