Historie verzí stránky „Aperture“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 7. 2015, 23:55Admin (diskuse | příspěvky). . (353 bajtů) (+353). . (Založena nová stránka s textem „Program '''Aperture''' od společnosti Apple Computer byl určen pro digitální úpravy snímků. Poslední verze měla číslo 3 a dočkala se…“)