Šablona:Citace elektronického periodika

Z AppleWikipedia
Přejít na: navigace, hledání
Template-info.svg Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [Historie stránky] [vyprázdnit paměť]

Šablona pro generování citací článků v elektronických periodických publikacích dle normy ČSN ISO 690-2.

Články s chybným volání této šablony jsou automaticky vkládány do kategorie:Špatné použití citační šablony.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 =
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 =
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové = 
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | druh nosiče = 
 | vydání = 
 | datum vydání = 
 | rok vydání = 
 | měsíc vydání = 
 | den vydání = 
 | ročník = 
 | typ ročníku = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | datum aktualizace = 
 | typ aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | kapitola = 
 | číslování = 
 | lokace = 
 | strany = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | dostupnost2 = 
 | url2 = 
 | dostupnost3 = 
 | url3 = 
 | issn = 
 | doi =
 | pmid = 
 | bibcode = 
 | arxiv =
 | id = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | datum vydání = 
 | datum aktualizace = 
 | datum přístupu = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na AppleWikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě dva nebo právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem spoluautoři (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení3
 • jméno3
 • autor3
 • odkaz na autora3

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než tři.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku

 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • redaktoři
 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum

 • periodikum – název periodika (časopisu, novin). Povinný parametr, jinak se hlásí {{chyba}}!
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve AppleWikipedii

Dostupnost

 • druh nosiče – vyplňuje se jen pokud je dokument dostupný na jiném médiu nebo složitějším způsobem, než pouhým zadáním URL na internetu. Možnými hodnotami jsou např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“
 • dostupnost – vyplňuje se, pokud je nutno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu "Časopisy/Politické/18. stol."“.
 • url – URL online dokumentu.
 • dostupnost2 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url2 – URL online dokumentu.
 • dostupnost3 – vyplňuje se, pokud je vhodno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
 • url3 – URL online dokumentu.

Vydání

 • vydání – jde-li o jiné než 1. vydání (např. „4. vyd.“, „Verze pro IBM“ nebo „Verze 0.9.1“)
 • datum vydání – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
  • rok vydání – rok vydání
  • měsíc vydání – měsíc vydání (slovem, např. "září"). Není-li znám, neuvádí se.
  • den vydání – den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Část

 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou "ročník" nebo "roč." či "svazek".
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou "číslo" nebo "čís." případně jiné označení

Lokace uvnitř článku

 • kapitola – název části nebo kapitoly dokumentu.
 • typ kapitoly – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Identifikace

 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • pmid
 • bibcode – bibliografický kód užívaný v astronomické literatuře
 • arxiv – kód v elektronickém archivu preprintů vědeckých prací arXiv
 • id – jiný identifikátor

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“. V případech, kdy se uvádí jen jeden jazyk, lze dokonce uvést i jen zkratku jazyka: Viz seznam kódů ISO 639-1 nebo seznam kódů ISO 639-2.

Příklady

Běžné použití:

{{Citace elektronického periodika | autor = Reuters | titul = Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher | redaktoři = kal | periodikum = iDNES.cz | odkaz na periodikum = iDNES.cz | datum vydání = 2007-02-06 | datum přístupu = 2007-12-11 | url = http://sport.idnes.cz/favorite-selhali-radoval-se-ital-staudacher-fe9-/lyzovani.asp?c=A070206_111501_lyzovani_kal }}

Reuters. Favorité selhali, radoval se Ital Staudacher. Red. kal. iDNES.cz [online]. 2007-02-06 [cit. 2007-12-11]. Dostupné online.  

Příklady souvisejících šablon

{{Citace elektronické monografie | url = http://www.varnsdorf.cz/files/hs/hs_2006-02.pdf | druh nosiče = PDF | titul = Hlas Severu, Centrum Panorama | vydavatel = Město Varnsdorf | datum přístupu = 2008-07-30 }}

Hlas Severu, Centrum Panorama [PDF]. Město Varnsdorf, [cit. 2008-07-30]. Dostupné online.  

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do Kategorie:Špatné použití citační šablony nebo do Kategorie:Chybný kód jazyka.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Citace elektronického periodika

Šablona umožňuje generování citací elektronických periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony
ParametrPopisTypVýchozí hodnotaStav
PříjmenípříjmeníPříjmení autoralineprázdnénepovinný
JménojménoKřestní jméno autoralineprázdnénepovinný
AutorautorParametr pro užití atypického jména autora.lineprázdnénepovinný
Odkaz na autoraodkaz na autoraNázev článku (stránky) na AppleWikipedii o daném autoroviwiki-page-nameprázdnénepovinný
Příjmení 2příjmení2Příjmení druhého autoralineprázdnénepovinný
Jméno 2jméno2Křestní jméno druhého autoralineprázdnénepovinný
Autor 2autor2Parametr pro užití atypického jména druhého autora.lineprázdnénepovinný
Odkaz na autoraodkaz na autora2Název článku (stránky) na AppleWikipedii o druhém autoroviwiki-page-nameprázdnénepovinný
Příjmení 3příjmení3Příjmení třetího autoralineprázdnénepovinný
Jméno 3jméno3Křestní jméno třetího autoralineprázdnénepovinný
Autor 3autor3Parametr pro užití atypického jména třetího autoralineprázdnénepovinný
Odkaz na autora 3odkaz na autora3Název článku (stránky) na AppleWikipedii o třetím autoroviwiki-page-nameprázdnénepovinný
SpoluautořispoluautořiPřípad více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.lineprázdnénepovinný
TitultitulNázev článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)lineprázdnénepovinný
RedaktořiredaktořiJména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)lineprázdnénepovinný
PřekladatelépřekladateléJména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)lineprázdnénepovinný
FotografovéilustrátořiJména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)lineprázdnénepovinný
PeriodikumperiodikumNázev periodika (časopisu, novin).lineprázdnépovinný
Odkaz na periodikumodkaz na periodikumNázev článku o periodiku ve AppleWikipedii.wiki-page-nameprázdnénepovinný
Druh nosičedruh nosičeJen pokud je dokument dostupný jinak než pod odkazem. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“.lineprázdnénepovinný
URLurlURL online dokumentulineprázdnénepovinný
URL 2url2URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.lineprázdnénepovinný
URL 3url3URL online dokumentu. Pouze pokud jde o jiný formát.lineprázdnénepovinný
DostupnostdostupnostSpecifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu "Časopisy/Politické/18. stol."“.lineprázdnénepovinný
Dostupnost 2dostupnost2Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.lineprázdnénepovinný
Dostupnost 3dostupnost3Pokud je dokument přístupný na více místech na Internetu v různých formátech.lineprázdnénepovinný
VydánívydáníČíslo vydání bez tečky.lineprázdnénepovinný
Datum vydánídatum vydáníDatum vydání za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD.lineprázdnénepovinný
Rok vydánírok vydáníRok vydání.numberprázdnénepovinný
Měsíc vydáníměsíc vydáníMěsíc vydání (slovem, např. "září"). Není-li znám, neuvádí se.lineprázdnénepovinný
Den vydáníden vydáníDen vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.numberprázdnénepovinný
RočníkročníkRočník ve stylu číslování periodika.lineprázdnénepovinný
Typ ročníkutyp ročníkuMožné hodnoty jsou "ročník" nebo "roč." či "svazek".lineprázdnénepovinný
ČísločísloČíslo periodika v daném ročníku.numberprázdnénepovinný
Typ číslatyp číslaMožné hodnoty jsou "číslo" nebo "čís." případně jiné označení.lineprázdnénepovinný
KapitolakapitolaNázev části nebo kapitoly dokumentu.lineprázdnénepovinný
Typ kapitolytyp kapitolyMožné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.lineprázdnénepovinný
Url kapitolyurl kapitolyOdkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.lineprázdnénepovinný
StranystranyStrany nebo rozsahy stran oddělené čárkami (je-li číslování stran v dokumentu patrné), např. „128“ nebo „114–116“.lineprázdnénepovinný
LokacelokaceJiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).lineprázdnénepovinný
ISSNissnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.lineprázdnénepovinný
DOIdoiČíslo jednoznačně identifikující dokument.lineprázdnénepovinný
PMIDpmidPubMed identifikační číslo.lineprázdnénepovinný
BibcodebibcodeBibliografický kód užívaný v astronomické literatuře.lineprázdnénepovinný
arXivarxivKód dokumentu v elektronickém archivu preprintů vědeckých prací z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a biologie.lineprázdnénepovinný
IDidJiné identifikační číslo včetně jeho označení.lineprázdnénepovinný
PoznámkapoznámkaNějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“.lineprázdnénepovinný
JazykjazykJen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.lineprázdnénepovinný

Související šablony

Externí odkazy